تعبیر خواب اسکلت انسان

به گزارش مجله سامی، با تعبیر خواب اسکلت و استخوان، تعبیر خواب اسکلت انسان زنده، تعبیر خواب اسکلت مرده و تعبیر خواب اسکلت مرگ همراه ما باشید.

تعبیر خواب اسکلت انسان

سرویس سرگرمی - دیدن اسکلت در خواب بیانگر احساسات مربوط به مرگ، بخشی از توان یا قدرت بنیادین، احساسات یا استعدادی که آن را نابود کرده و از شرش خلاص شده اید و یا در هر برهه زمانی خاصی از مرگ آن جلوگیری نکرده اید. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب اسکلت

آنلی بیتون می گوید: دیدن اسکلت در خواب، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید.

تعبیر خواب اسکلت انسان زنده

بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید، علامت آن است که از موضوعی بی فایده عذاب می کشید، باید بیشتر به خود مسلط شوید.
  • اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می کند، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب اسکلت مرده

کتاب سرزمین رویاها

  • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می رسد.
  • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه

تعبیر خواب اسکلت مرگ

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن اسکلت مرگ در خواب، نشانه آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد.
  • دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیه سوگواری، نشانه آن است که ترس و هراس شما بی جهت است، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد.

تعبیر خواب استخوان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند، ولی غالبا ان را مال تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر ان است.

به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود.

نفایس الفنون استخوان را مال حرام دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود.

یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به ان چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت ودر بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد.

داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه ان به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما.

اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر ان چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که ان شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.

چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن رابا نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید.

نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از ان بهره مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان را از انجام ان کار سرزنش می کنید. حالا اگر در خواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید.

اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود، ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشکمک به خرج دهید می توانید یا ان را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد.

معبرین غربی می گویند:اسکلت سفید در رویای شما، تشخیص تمایلات خصوصی یا آموزشی شما را نشان می دهد. همچنین نشان دهنده نقاط قوت اصلی شما است که هنوز در زندگی بیداری تأیید نشده است. دیدن اسکلت های شکسته، نشان می دهد که در برنامه ها یا تفکر شما ضعف وجود دارد. دیدن بیش از یک اسکلت شکسته،

ناتوانی در مقابله با یک موضوع زندگی را نشان می دهد.

منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: samitm.ir شناسه مطلب: 1253

به "تعبیر خواب اسکلت انسان" امتیاز دهید

6 کاربر به "تعبیر خواب اسکلت انسان" امتیاز داده اند | 2.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب اسکلت انسان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید